Circuit Fer
2023
FINISHERS
2023

Leaders Circuit Fer 2021

Leaders del CIRCUIT FER després de cada cursa:

  Femenina Masculina
       
1a Mireia Monistrol -  2a Mariona Olivella -  3a Olga Julià
       
1r Jordi Gallego  -  2n Lluís Solans  -  3r Jordi Barbé
                     
1a Mireia Monistrol -  2a Mariona Olivella -  3a Olga Julià
                     
1r Jordi Gallego  -  2n Lluís Solans  -  3r José Sánchez
                     
1a Mireia Monistrol -  2a Mariona Olivella -  3a Olga Julià
                     
1r Jordi Gallego  -  2n Lluís Solans  -  3r José Sánchez
                     
1a Mireia Monistrol -  2a Montse Conesa -  3a Àngels Vidal
                    
1r Jordi Gallego  -  2n Jose Sánchez  -  3r Lluís Solans
                     
1a Àngels Vidal -  2a Mireia Monistrol -  3a Olga Julià
             
1r Jordi Gallego  -  2n Jose Sánchez  -  3rs Lluís Solans i Jordi Barbé
                     
1a Martina Carmona -  2a Montse Graell -  3a Mireia Monistrol
                     
1r Jordi Gallego  -  2n Ramon Lladós  -  3r Jose Sánchez
                     
1a Queralt Riba -  2a Alícia Hudelson -  3a Gemma Pla
                     
1r Daniel Castillo  -  2n Martí Lázaro  -  3r Daniel Centelles

Twitter