Circuit Fer
2024
XVII TROBADA ARISTOT
4 agost 2024
inscripcions obertes
II CURSA DEL PLA
cursa amiga
10 agost 2024
inscripcions obertes
II Embarrancada - VII Volta Peramola
VII Marató Boumort - IV Berén-St Quiri
XVII Escanyabocs - XV Arruix Santa Fe
XVII Trobada Aristot - II Cursa del Pla
II Vertical Prat - X Radikal Estana
IV Vertical Urgellet - VI La Foranca
XI Travessa Transfronterera

Termes legals

Condicions d'Ús i Política de Privacitat

Condicions d'Ús

La inscripció a la/les cursa/es suposa l'acceptació de les següents condicions:

L'accés a la inscripció a la/es cursa/es, així com el seu reglament, us han d'haver estat facilitats per l'Entitat Organitzadora en concret o per CIRCUIT FER:

Unió Excursionistat Urgellenca
c/ Camí Ral de Cerdanya, s/n, Pabelló esportiu
25700 La Seu d'Urgell
NIF: G25246547
Correu-e: info.ueu @ gmail.com

Si no esteu segurs de la procedència d'aquesta informació o bé no us mereix la confiança suficient, us preguem que us abstingueu de formalitzar la inscripció

  • Per procedir a la inscripció sol·licitada, ens haureu de proporcionar les dades que s'indiquen en el formulari d'inscripció, cosa que implica la vostra acceptació pel que fa al seu tractament per part de la Unió Excursionista Urgellenca (a partir d’ara UEU) i CIRCUIT FER en els termes exposats en la nostra política de privacitat.
  • L'usuari s'abstindrà de facilitar dades pròpies falses o que no permetin una identificació correcta.
  • No s'admetran en cap cas devolucions de la inscripció. Si posteriorment a haver formalitzat la inscripció detecteu alguna anomalia en les dades facilitades, o en l'import abonat per la inscripció, preguem que us poseu en contacte amb l'organitzador de la cursa.
  • UEU i CIRCUIT FER no admetrà cap canvi en la seva inscripció, així com tampoc la seva cancel·lació. En tot cas la potestat sobre aquestes qüestions correspon a l'organitzador de cada cursa, qui decidirà el que cregui més convenient. En qualsevol d'aquests casos preguem que us poseu en contacte amb l'organitzador de la cursa.
  • El fet de no retirar el dorsal i l'obsequi del corredor en els horaris establerts significa la renúncia als mateixos.
  • Cas de suspensió o aplaçament de la cursa per força major, l’organitzador de la cursa informarà per diferents mitjans de com, on, en quins terminis i en quines condicions es realitzarà la liquidació, si procedeix, de l’import de la inscripció i entrega de l’obsequi.
  • L'únic justificant vàlid de la inscripció és la comunicació efectuada per l'entitat bancària, per tant preguem que tingueu cura d'imprimir-vos aquests documents i guardar-lo fins la celebració de la cursa.
  • Per a qualsevol reclamació sobre la realització, suspensió, modificació o anul·lació de la cursa us heu d'adreçar a l'organitzador.

Política de Privacitat

D'acord amb l'article 6 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, presteu el vostre consentiment perquè les vostres dades siguin tractades per la UEU i CIRCUIT FER per a finalitats vinculades a les curses del CIRCUIT FER.

UEU, CIRCUIT FER i les curses organitzadores us podran enviar missatges de correu electrònic relacionats amb les curses de muntanya.

 

TERMES LEGALS

Ús correcte del web

L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus continguts i serveis d'acord amb la llei, les condicions de cadascun dels serveis, les bones costums i l'ordre públic. Així mateix, l'usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web o els serveis que s'ofereixen amb finalitats o efectes no lícits, contraris al contingut d'aquestes condicions, lesius als drets o interessos de la Unió Excursionista Urgellenca (a partir d’ara UEU) o de tercers, o que de qualsevol manera poguessin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o els serveis que ofereix, així com impedir la normal utilització del lloc web per altres usuaris.

L'usuari s'abstindrà de manipular els dispositius tècnics de protecció de continguts o d'informació i en general de configuració de l'espai web

La UEU es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al web, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions.

Limitació de Garanties i Responsabilitats

La UEU declina la responsabilitat derivada d'una mala utilització dels continguts del web i es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al web i limitar o no permetre l'accés a aquesta informació de manera temporal o definitiva.

La informació que conté aquest web és la vigent en la data de la seva última actualització i s'ha de considerar com una informació orientadora per l'usuari, relativa als serveis que contenen aquestes pàgines.

La UEU declina la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web, i per tant no elaborada o publicada amb el seu nom.

La UEU no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l'usuari (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. La UEU exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que es puguin deure a la presència de virus u altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. UEU farà el possible per garantir la seguretat de la informació que li sigui facilitada pels usuaris, no obstant això, i degut a que en les comunicacions a través d'internet intervenen múltiples factors i bona part d'ells fora del control de la UEU (entre ells la pròpia configuració informàtica de l'usuari, la seguretat aplicada a les xarxes públiques de telecomunicacions, etc.), la UEU no pot garantir que les transmissions d'informació siguin totalment segures.