Circuit Fer
2023
FINISHERS
2023

Reglament 2023

CIRCUIT FER – CONDICIONS PERQUÈ ES CONSIDERI L'EDICIÓ CELEBRADA

Es considerarà que l’edició del Circuit Fer 2023 s’haurà celebrat, si s’acaben disputant 3 o més curses del circuit, encara que les curses s’hagin hagut de canviar de data de la prevista inicialment.

La consideració de finisher es variarà en funció del nombre de curses que s’acabin celebrant

CATEGORIES

 • Marrecs(SUB11): nascuts anys 2015-14-13-12 (8-9-10-11 anys*) 
 • Xics(SUB15): nascuts anys 2011-10-09-08 (12-13-14-15 anys*)
 • Júniors(SUB19): nascuts anys 2007-06-05-04 (16-17-18-19 anys*)
 • Sèniors: nascuts anys 2003 a 1984 (20-21-....-39 anys*)
 • Veterans: nascuts anys 1983 a 1974 (40-41-....-49 anys*)
 • Màsters: nascuts anys 1973 o anteriors (50-51-.... anys*)

CLASSIFICACIONS, CURSES I CATEGORIES PUNTUABLES I PODIS

Les classificacions del Circuit Fer seran:

 • Circuit Fer (general)
 • Verticals
 • Mitja/Llarga distància
 • Equips
 • Circuit Fer PETIT

CLASSIFICACIÓ

CIRCUIT FER

(classificació general)

VERTICALS

MITJA/LLARGA
DISTÀNCIA

EQUIPS

CIRCUIT FER PETIT

CURSES PUNTUABLES

 • Volta Peramola
 • Berén-Sant Quiri
 • Escanyabocs
 • Arruix Santa Fe
 • Trobada Aristot
 • Radikal Estana
 • Travessa transfronterera
 • La Foranca
 • Vertical Urgellet
 • Arruix Santa Fe
 • Vertical Urgellet
 • Volta Peramola
 • Berén-Sant Quiri
 • Escanyabocs
 • Trobada Aristot
 • Radikal Estana
 • Travessa transfronterera
 • La Foranca
 • Volta Peramola
 • Berén-Sant Quiri
 • Escanyabocs
 • Arruix Santa Fe
 • Trobada Aristot
 • Radikal Estana
 • Travessa transfronterera
 • La Foranca
 • Vertical Urgellet
 • Volta Peramola
 • Escanyabocs
 • Arruix Santa Fe
 • Trobada Aristot
 • Radikal Estana

CATEGORIES

PUNTUABLES
(femení i masculí)

 • General
 • Xics(SUB15)
 • Júniors(SUB19)
 • Sèniors
 • Veterans
 • Màsters
 • General
  Sèniors - Veterans - Màsters
 • Joves
  Júniors(SUB19) - Xics(SUB15)
 • General
  Sèniors - Veterans - Màsters
 • Joves
  Júniors(SUB19)-
  Xics(SUB15)
 • General
 • Marrecs(SUB11)
 • Xics(SUB15)

PODIS
(femení i masculí)

 • General
 • Xics-SUB15
 • Júniors-SUB19
 • Sèniors
 • Veterans
 • Màsters
 • General
  Sèniors - Veterans - Màsters
 • Joves
  Júniors(SUB19)- Xics(SUB15)
 • General
  Sèniors - Veterans - Màsters
 • Joves
  Júniors(SUB19)- Xics(SUB15)
 • General
 • Marrecs(SUB11)
 • Xics(SUB15)

 

PUNTUACIÓ

La puntuació del Circuit Fer serà:

CIRUCUIT FER

VERTICALS

MITJA/LLARGA DISTÀNCIA

CIRCUIT FER PETIT

General

Categories
(Xics(SUB15)-Júniors(SUB19)-Sèniors-Veterans-Màsters)

General
(Sèniors-Veterans i Màsters) i Joves
(Xics(SUB15)-Júniors(SUB19))

General
(Sèniors-Veterans i Màsters) i Joves
(Xics(SUB15)-Júniors(SUB19))

Categories
(Marrecs(SUB11)-Xics(SUB15))

1          350
2          345
3          340
4          335
5          330
6          328
7          326
8          324
9          322
10        320
11        319
...         ...
226       4
227       3
228       2
229       2
230       2
...         ...

Per cada categoria es torna a recalcular

Ex: Xics
1          350
2          345
...         ...
226       4
227       3
228       2

Ex:  Veterans
1          350
2          345
...         ...
226       4
227       3
228       2

Tant per la General com per als Joves, es puntuarà amb els mateixos punts que els punts aconseguits a la classificació general de cada cursa

1          350
2          345
...         ...
226       4
227       3
228       2

Tant per la General com per als Joves, es puntuarà amb els mateixos punts que els punts aconseguits a la classificació general de cada cursa

1          350
2          345
...         ...
226       4
227       3
228       2

Marrecs
1          120
2          115
...         ...
226       4
227       3
228       2

Xics
1          120
2          115
...         ...
226       4
227       3
228       2

 • Per a la classificació general
  • Punturan només les 8 curses amb millor puntuació
 • Per a classificació de les verticals
  • Puntuaran totes les curses verticals
 • Per a la classificació de les curses de mitja/llarga distància
  • Punturaran totes les curses de mitja/llarga distància

CASOS PARTICULARS

Circuit Fer PETIT: S’adequaran circuits adaptats a Marrecs(SUB11) i Xics(SUB15) que participin al Circuit Fer Petit

 • Cursa en línia: màxim 5 Km i 150+
 • Verticals: màxim 2 Km i 300+

Els corredors de la categoria Xics(SUB15) i Júniors(SUB19) no podran participar mai en curses que superin les distàncies i desnivells que a continuació es detallen. Cas que hi participin, no se'ls hi computarà cap tipus de puntuació (general, categoria, finisher, etc)

 • Xics(SUB15)
  • Cursa en línia: màxim 9 Km i 350+
  • Verticals: màxim 3 Km i 400+
 • Júniors(SUB19)
  • Cursa en línia: màxim 15 Km i 800+
  • Verticals: 5 Km i 800+

Atès que no totes les curses tenen els recorreguts condicionats a aquests paràmetres, s'especificarà per a cadascuna d'elles, els recorreguts en que podran participar-hi, serà lo que s'anirà detallant a continuació. Previ anàlisi, valoració i acord amb cadascuna de les curses, algun recorregut pot ser que superi els paràmetres especificats en aquest punt.

Volta Peramola

Júniors-Sèniors-Veterans i Màsters
L’últim de les curses llargues puntuarà igual que el primer de la cursa curta inferior

Sèniors-Veterans-Màsters
Els que corrin 25k
Punts: 350-345-340-335-330-328-326-...-140

Júniors-Sèniors-Veterans-Màsters
Els que corrin 10k
Punts: 140-139-138-...-70

Xics-Júniors-Sèniors-Veterans-Màsters
Els que corrin 5k
Punts: 70-69-68-...-2

Circuit Fer PETIT - Marrec(SUB11) i Xics(SUB15)
Els que corrin 5k
Punts: 120-115-110-105-100-98-96-...-2

Berén-Sant Quiri

Júniors-Sèniors-Veterans i Màsters
L’últim de les curses llargues puntuarà igual que el primer de la cursa curta inferior

Sèniors-Veterans-Màsters
Els que corrin 19k
Punts: 350-345-340-335-330-328-326-...-221

Júniors-Sèniors-Veterans-Màsters
Els que corrin 12k
Punts: 221-220-219-...-147

Xics-Júniors-Sèniors-Veterans-Màsters
Els que corrin 8k
Punts: 147-146-145-...-2

Escanyabocs

Júniors-Sèniors-Veterans i Màsters
L’últim de les curses llargues puntuarà igual que el primer de la cursa curta inferior

Sèniors-Veterans-Màsters
Els que corrin 21k
Punts: 350-345-340-335-330-328-326-...-221

Júniors-Sèniors-Veterans-Màsters
Els que corrin 15k
Punts: 250-249-248-...-117

Xics
Els que corrin 7k
Punts: 117-116-115-...-2

Circuit Fer PETIT - Marrec(SUB11) i Xics(SUB15)
Els que corrin 7k
Punts: 120-115-110-105-100-98-96-...-2

Arruix Santa Fe No hi ha cas particular
Trobada Aristot Més informació properament
Radikal Estana

Xics(SUB15)-Júniors-Sèniors-Veterans-Màsters
Els que corrin 10K
Punts: 350-345-340-335-330-328-326-...-2

Circuit Fer PETIT - Marrec(SUB11) i Xics(SUB15)
Els que corrin 4k
Punts: 120-115-110-105-100-98-96-...-2

La Foranca

Sèniors-Veterans i Màsters
L’últim de les curses llargues puntuarà igual que el primer de la cursa curta inferior

Sèniors-Veterans-Màsters
Els que corrin 20k
Punts: 350-345-340-335-330-328-326-...-210

Xics(SUB15)-Júniors-Sèniors-Veterans-Màsters
Els que corrin 12k
Punts: 210-209-208-...-2

Circuit Fer PETIT - Marrec(SUB11) i Xics(SUB15)
Els que corrin 3k
Punts: 120-115-110-105-100-98-96-...-2

Vertical Urgellet

Júniors-Sèniors-Veterans-Màsters
Els que corrin 5k
Punts: 350-345-340-335-330-328-326-...-125

Xics(SUB15)
Els que corrin 3k
Punts: 125-124-123-...-2

Travessa Transfronterera

Més informació properament

* El punts es poden veure lleugerament modificats atenent que encara no es té la distància exacta i definitiva de cada cursa.

Per cada cursa correguda, a partir de la primera, s’adjudicaran els següents punts en funció dels km correguts en cada cursa:
Km cursa: 0-10 Km – 5 punts
Km cursa: 11-20 Km – 10 punts
Km cursa: 21-30 Km – 15 punts
Km cursa: 31-... Km – 20 punts

La puntuació de cada corredor/a al final del circuit, serà només la suma de les 8 curses amb millor puntuació

EQUIPS
Independentment de córrer el Circuit Fer 2023 de manera individual, es podrà formar part d’un equip que compleixi els següents requisits:

 • Equip és el conjunt de 4 runners
 • Equip ha de ser mixte, com a mínim hi ha d’haver un membre de l’altre sexe
 • Els membres d'un equip poden ser runners de diferents categories del Circuit Fer: Xics(SUB11)-Júniors(SUB15)-Sèniors(SUB19)-Veterans-Màsters del Circuit Fer. Els participants del Circuit Fer PETIT no poden formar part d'un equip.
 • Es comunicarà al mail circuitfer@gmail.com i abans de l’inici de la 3a prova, la constitució de l’equip, aportant les següents dades:
  • Nom de l’equip
  • Nom i cognoms dels 4 runners que formaran part de l’equip

La puntuació de l’equip en cada cursa, serà la suma de la puntuació individual de cadascun dels runners de l’equip, independentment de la cursa (curta – llarga – caminada) que participin els diferents membres de l’equip i independentment de si hi participen tots els membres o no.
La classificació final per equips vindrà determinada per la suma de punts aconseguits per cada equip en cadascuna de la totalitat de curses de l'edició corresponent.

FINISHERS
Per a l'edició 2023, seran finishers del CADÍ Circuit Fer tots aquells que hagin participat en el total de curses del circuit que a continuació es detalla:

 • Xics(SUB15)-Júniors(SUB19)-Sèniors-Veterans-Màsters: 7 de les 9 curses
 • Circuit Fer PETIT: 5 de les 6 curses

TIPUS DE CURSES
El circuit fer està integrat per curses per muntanya que poden ser de 2 tipus : Verticals i Mitja/Llarga distància.

 • Les Curses Verticals hauran de tenir un desnivell positiu superior als 600 metres entre el punt més baix i el més alt on estarà situada l'arribada, en qualsevol cas la baixada serà neutralitzada i per tant fora de cursa.
 • Les Curses Mita/Llarga distància, el seu desnivell positiu acumulat haurà de ser superior o igual als 500 metres i tenir un mínim de 10 Km de recorregut. El recorregut màxim serà de 45 Km coincidint amb la distància de la marató de muntanya. Per la seva durada, no es preveuen recorreguts superiors als 45 Km catalogats com a curses de resistència o ultra-resistència.

PARTICIPACIÓ DE CAMINADORS
Almenys un dels circuits de cada prova respectarà horaris de tall que permetin fer-los caminant, a aquests efectes s'ha establert una velocitat mitja de 2,5 Km/h per les curses verticals i de 4 Km/h per les curses circulars. D'aquesta manera es garanteix que els caminadors també puguin participar-hi. Cas d'haver més d'un circuit, l'organitzador de cada prova indicarà quin és l'adaptat als caminadors.

PREMIS EDICIÓ 2023
Els podis del Circuit Fer seran es detallen a continuació:

Nota: es considerarà que un runner és candidat a podi si ha realitzat:

 • General - mitja/llarga distància: 5 o més curses
 • Vertical: 2 curses
 • Circuit Fer Petit: 3 o més cures

CIRCUIT FER

 • Podi Xics(SUB15): Els tres primers classificats tant en categoria femenina com masculina xics
 • Podi Júniors(SUB19): Els tres primers classificats tant en categoria femenina com masculina júniors
 • Podi sènior: Els tres primers classificats tant en categoria femenina com masculina sèniors
 • Podi veterans: Els tres primers classificats tant en categoria femenina com masculina veterans
 • Podi màster: Els tres primers classificats tant en categoria femenina com masculina màsters
CIRCUIT FER PETIT
 • Podi Marrecs(SUB11): Els tres primers classificats tant en categoria femenina com masculina marrecs
 • Podi Xics(SUB15): Els tres primers classificats tant en categoria femenina com masculina xics

FINISHERS

 • Premi per als finishers del Circuit Fer i Circuit Fer Petit, limitat als primers 50 que compleixin els requisits de finisher.

VERTICALS

 • Podi general: Els tres primers classificats tant en categoria femenina com masculina (sèniors-veterans-màsters)
 • Podi joves: Els tres primers classificats tant en categoria femenina com masculina (Xics(SUB15)-Júniors(SUB19))

MITJA/LLARGA DISTÀNCIA

 • Podi general: Els tres primers classificats tant en categoria femenina com masculina (sèniors-veterans-màsters)
 • Podi joves: Els tres primers classificats tant en categoria femenina com masculina (Xics(SUB15)-Júniors(SUB19))

EQUIPS

 • Podi general: Els tres primers equips classificats

ALTRES

 • Cada patrocinador aporta regals a cada prova del circuit, l'organitzador de la prova decideix si sorteja els regals o els entrega als guanyadors

 

DORSALS
Els dorsals seran reutilitzables per a totes les curses, el corredor al finalitzar la cursa haurà de retornar a l'organització el dorsal, de no fer-ho quedarà desqualificat del Cadi Circuit Fer.

EDAT MÍNIMA DE PARTICIPACIÓ

Circuit Fer: poden córrer els nascuts els anys:

 • Xics(SUB15): nascuts anys 2011-10-09-08 (12-13-14-15 anys*)
 • Júniors(SUB19): nascuts anys 2007-06-05-04 (16-17-18-19 anys*)
 • Sèniors: nascuts anys 2003 a 1984 (20-21-....-39 anys*)
 • Veterans: nascuts anys 1983 a 1974 (40-41-....-49 anys*)
 • Màsters: nascuts anys 1973 o anteriors (50-51-.... anys*)

* anys complerts a 31 de desembre

Circuit Fer Petit: poden córrer els nascuts els anys:

 • Marrecs(SUB11): nascuts anys 2015-14-13-12 (8-9-10-11 anys*) 
 • Xics(SUB15): nascuts anys 2011-10-09-08 (12-13-14-15 anys*)

* anys complerts a 31 de desembre

Els participants que tinguin menys de 18 anys, hauran de presentar una autorització del pare/mare o tutor en el moment de recollir el dorsal.
 

RESPECTE AL MEDI AMBIENT
Qualsevol corredor que embruti o no respecti el medi ambient serà desqualificat. L'organització posarà un cubell d’escombraries a cada control d’avituallament.

MODIFICACIONS A LES CURSES
L’organització reserva el dret de fer qualsevol modificació si ho considera oportú.

CONDICIONS DE FORÇA MAJOR
L'organització podrà suspendre la cursa quan les condicions meteorològiques o altres imprevistos de força major així ho aconsellin

RECLAMACIONS
Qualsevol reclamació podrà ser comunicada a l'organització de cada prova i paral·lelament per correu-e a l'organització del Circuit Fer circuitfer @ gmail.com
Els aspectes no regulats per aquest reglament podran ser regulats expressament per cada cursa, recomanant l'adaptació als reglaments de la FEEC per les curses de muntanya i curses verticals.

Twitter