Circuit Fer
2023
VI Volta Peramola
III Berén-St Quiri
XVI Escanyabocs
XIV Arruix Santa Fe
XVI Trobada Aristot
I Vertical Prat
IX Radikal Estana
V La Foranca
III Vertical Urgellet
X Travessa Transfronterera

Reglament 2022

CIRCUIT FER – CONDICIONS PERQUÈ ES CONSIDERI L'EDICIÓ CELEBRADA

Es considerarà que l’edició del Circuit Fer 2022 s’haurà celebrat, si s’acaben disputant 3 o més curses del circuit, encara que les curses s’hagin hagut de canviar de data de la prevista inicialment.

La consideració de finisher es variarà en funció del nombre de curses que s’acabin celebrant

CATEGORIES

 • Marrecs: nascuts anys 2014-13-12-11 (8-9-10-11 anys*) 
 • Xics: nascuts anys 2010-09-08-07 (12-13-14-15*)
 • Juniors: nascuts anys 2006-05-04 (16-17-18 anys*)
 • Sèniors: nascuts anys 2003 a 1982 (19-20-....-40 anys*)
 • Veterans: nascuts anys 1981 a 1972 (41-42-....-50 anys*)
 • Màsters: nascuts anys 1971 o anteriors (51-52-.... anys*)

CLASSIFICACIONS, CURSES I CATEGORIES PUNTUABLES I PODIS

Les classificacions del Circuit Fer seran:

 • Circuit Fer (general)
 • Verticals
 • Mitja/Llarga distància
 • Circuit Fer PETIT

CLASSIFICACIÓ

CIRCUIT FER

(classificació general)

VERTICALS

MITJA/LLARGA
DISTÀNCIA

CIRCUIT FER PETIT

CURSES PUNTUABLES

 • Volta Peramola
 • Berén-Sant Quiri
 • Escanyabocs
 • Arruix Santa Fe
 • Trobada Aristot
 • Radikal Estana
 • Travessa transfronterera
 • La Foranca
 • Vertical Urgellet
 • Marató Boumort
 • Arruix Santa Fe
 • Vertical Urgellet
 • Volta Peramola
 • Berén-Sant Quiri
 • Escanyabocs
 • Trobada Aristot
 • Radikal Estana
 • Travessa transfronterera
 • La Foranca
 • Marató Boumort
 • Escanyabocs
 • Arruix Santa Fe
 • Trobada Aristot
 • Radikal Estana
 • Marató Boumort

CATEGORIES

PUNTUABLES
(femení i masculí)

 • General
 • Xics
 • Júniors
 • Sèniors
 • Veterans
 • Màsters
 • General
  Sèniors - Veterans - Màsters
 • Joves
  Júniors - Xics
 • General
  Sèniors - Veterans - Màsters
 • Joves
  Júniors - Xics
 • Marrecs
 • Xics

PODIS
(femení i masculí)

 • General
 • Xics
 • Júniors
 • Sèniors
 • Veterans
 • Màsters
 • General
  Sèniors - Veterans - Màsters
 • Joves
  Júniors - Xics
 • General
  Sèniors - Veterans - Màsters
 • Joves
  Júniors - Xics
 • Marrecs
 • Xics

 

PUNTUACIÓ

La puntució del Circuit Fer serà:

CIRUCUIT FER

VERTICALS

MITJA/LLARGA DISTÀNCIA

CIRCUIT FER PETIT

General

Categories
(Xics-Júniors-Sèniors-Veterans-Màsters)

General
(Sèniors-Veterans i Màsters) i Joves
(Xics-Júniors)

General
(Sèniors-Veterans i Màsters) i Joves
(Xics-Júniors)

Categories
(Marrecs-Xics)

1          250
2          245
3          240
4          235
5          230
6          228
7          226
8          224
9          222
10        220
11        219
...         ...
226       4
227       3
228       2
229       2
230       2
...         ...

Per cada categoria es torna a recalcular

Ex: Xics
1          250
2          245
...         ...
226       4
227       3
228       2

Ex:  Veterans
1          250
2          245
...         ...
226       4
227       3
228       2

Tant per la General com per als Joves, es puntuarà amb els mateixos punts que els punts aconseguits a la classificació general de cada cursa

1          250
2          245
...         ...
226       4
227       3
228       2

Tant per la General com per als Joves, es puntuarà amb els mateixos punts que els punts aconseguits a la classificació general de cada cursa

1          250
2          245
...         ...
226       4
227       3
228       2

Marrecs
1          250
2          245
...         ...
226       4
227       3
228       2

Xics
1          250
2          245
...         ...
226       4
227       3
228       2

 • Per a la classificació general
  • Punturan només les 9 curses amb millor puntuació
 • Per a classificació de les verticals
  • Puntuaran totes les curses verticals
 • Per a la classificació de les curses de mitja/llarga distància
  • Punturaran totes les curses de mitja/llarga distància

CASOS PARTICULARS

Circuit Fer PETIT: S’adequaran circuits adaptats a Marrecs i Xics que participin al Circuit Fer Petit

Xics: Els corredors de la categoria Xics (que participin al Circuit Fer) NO podran participar mai en curses que superin els 20 Km. Cas de que hi participin, no se’ls hi computarà cap tipus de puntuació (general, categoria, finisher, etc)

   
Volta Peramola Xics

NOMÉS puntuaran els que corrin 10 Km
Punts: 96-95-94-.. *

Júniors-Sèniors-Veterans i Màsters
L’últim de la cursa llarga puntuarà igual que el primer de la cursa curta

Júniors-Sèniors-Veterans i Màsters
Els que corrin 10 Km
Punts: 96-95-94-.. *

Berén-Sant Quiri

Júniors-Sèniors-Veterans i Màsters
L’últim de la cursa llarga puntuarà igual que el primer de la cursa curta

Xics-Júniors-Sèniors-Veterans i Màsters
Els que corrin 10 Km
Punts: 156-155-154-.. *

Escanyabocs

Júniors-Sèniors-Veterans i Màsters
L’últim de la cursa llarga puntuarà igual que el primer de la cursa curta

Xics-Júniors-Sèniors-Veterans i Màsters
Els que corrin 16 Km
Punts: 188-187-186-.. *

Els que corrin 9 Km
Punts: 121-120119-.. *

Arruix Santa Fe No hi ha cas particular
Trobada Aristot  
Radikal Estana Xics-Júniors-Sèniors-Veterans i Màsters
La Foranca

Xics-Júniors-Sèniors-Veterans i Màsters
L’últim de la cursa llarga puntuarà igual que el primer de la cursa curta

Xics-Júniors-Sèniors-Veterans i Màsters
Els que corrin 10 Km
Punts: 156-155-154-.. *

Vertical Urgellet Xics-Júniors-Sèniors-Veterans i Màsters
Mataró Boumort Xics

NOMÉS puntuaran els que corrin 11 Km
Punts: 61-60-59-.. *

Júniors-Sèniors-Veterans i Màsters
L’últim de la cursa llarga puntuarà igual que el primer de la cursa curta

Júniors-Sèniors-Veterans i Màsters
Els que corrin 45 Km
Punts: 250-245-240-.. *

Els que corrin 23 Km
Punts: 128-127-126-.. *

Els que corrin 11 Km
Punts: 61-60-59-.. *

Travessa Transfronterera Xics

NOMÉS puntuaran els que corrin 9 Km
Punts: 110-109-108-.. *

Júniors-Sèniors-Veterans i Màsters
L’últim de la cursa llarga puntuarà igual que el primer de la cursa curta

Júniors-Sèniors-Veterans i Màsters
Els que corrin 9 Km
Punts: 110-109-108-.. *

* El punts es poden veure lleugerament modificats atenent que encara no es té la distància exacta i definitiva de cada cursa.

Per cada cursa correguda, a partir de la primera, s’adjudicaran els següents punts en funció dels km correguts en cada cursa:
Km cursa: 0-10 Km – 5 punts
Km cursa: 11-20 Km – 10 punts
Km cursa: 21-30 Km – 15 punts
Km cursa: 31-... Km – 20 punts

La puntuació de cada corredor/a al final del circuit, serà només la suma de les 9 curses amb millor puntuació

 

FINISHERS

Per a l'edició 2022, seran finishers del CADÍ Circuit Fer tots aquells que hagin participat en el total de curses del circuit que a continuació es detalla:

 • Júniors-Sèniors-Veterans-Màsters: 7 de les 10 curses
 • Xics: 7 de les 10 curses
 • Circuit Fer Petit: 4 de les 5 curses

 

TIPUS DE CURSES

El circuit fer està integrat per curses per muntanya que poden ser de 2 tipus : Verticals i Mitja/Llarga distància.

 • Les Curses Verticals hauran de tenir un desnivell positiu superior als 600 metres entre el punt més baix i el més alt on estarà situada l'arribada, en qualsevol cas la baixada serà neutralitzada i per tant fora de cursa.
 • Les Curses Mita/Llarga distància, el seu desnivell positiu acumulat haurà de ser superior o igual als 500 metres i tenir un mínim de 10 Km de recorregut. El recorregut màxim serà de 45 Km coincidint amb la distància de la marató de muntanya. Per la seva durada, no es preveuen recorreguts superiors als 45 Km catalogats com a curses de resistència o ultra-resistència.

 

PARTICIPACIÓ DE CAMINADORS

Almenys un dels circuits de cada prova respectarà horaris de tall que permetin fer-los caminant, a aquests efectes s'ha establert una velocitat mitja de 2,5 Km/h per les curses verticals i de 4 Km/h per les curses circulars. D'aquesta manera es garanteix que els caminadors també puguin participar-hi. Cas d'haver més d'un circuit, l'organitzador de cada prova indicarà quin és l'adaptat als caminadors.
 

PREMIS EDICIÓ 2022

Els podis del Circuit Fer seran es detallen a continuació:

Nota: es considerarà que un runner és candidat a podi si ha realitzat:
- General - mitja/llarga distància: 3 o més curses
- Vertical: 2 curses
- Circuit Fer Petit: 3 o més cures

CIRCUIT FER

 • Podi Xics: Els tres primers classificats tant en categoria femenina com masculina xics
 • Podi Júniors: Els tres primers classificats tant en categoria femenina com masculina júniors
 • Podi sènior: Els tres primers classificats tant en categoria femenina com masculina sèniors
 • Podi veterans: Els tres primers classificats tant en categoria femenina com masculina veterans
 • Podi màster: Els tres primers classificats tant en categoria femenina com masculina màsters
CIRCUIT FER PETIT
 • Podi Marrecs: Els tres primers classificats tant en categoria femenina com masculina marrecs
 • Podi Xics: Els tres primers classificats tant en categoria femenina com masculina xics

FINISHERS

 • Premi per als finishers del Circuit Fer i Circuit Fer Petit, limitat als primers 50 que compleixin els requisits de finisher.

VERTICALS

 • Podi general: Els tres primers classificats tant en categoria femenina com masculina (sèniors-veterans-màsters)
 • Podi joves: Els tres primers classificats tant en categoria femenina com masculina (xics-júniors)

MITJA/LLARGA DISTÀNCIA

 • Podi general: Els tres primers classificats tant en categoria femenina com masculina (sèniors-veterans-màsters)
 • Podi joves: Els tres primers classificats tant en categoria femenina com masculina (xics-júniors)

ALTRES

 • Cada patrocinador aporta regals a cada prova del circuit, l'organitzador de la prova decideix si sorteja els regals o els entrega als guanyadors

 

DORSALS

Els dorsals seran reutilitzables per a totes les curses, el corredor al finalitzar la cursa haurà de retornar a l'organització el dorsal, de no fer-ho quedarà desqualificat del Cadi Circuit Fer.

 

EDAT MÍNIMA DE PARTICIPACIÓ

Circuit Fer: poden córrer els nascuts els anys:

 • Xics: nascuts anys 2010-09-08-07 (12-13-14-15*)
 • Júniors: nascuts anys 2006-05-04 (16-17-18 anys*)
 • Sèniors: nascuts anys 2003 a 1982 (19-20-....-40 anys*)
 • Veterans: nascuts anys 1981 a 1972 (41-42-....-50 anys*)
 • Màsters: nascuts anys 1971 o anteriors (51-52-.... anys*)

* anys complerts a 31 de desembre

Circuit Fer Petit: poden córrer els nascuts els anys:

 • Marrecs: nascuts anys 2014-13-12-11 (8-9-10-11 anys*) 
 • Xics: nascuts anys 2010-09-08-07 (12-13-14-15*)

* anys complerts a 31 de desembre

Els participants que tinguin menys de 18 anys, hauran de presentar una autorització del pare/mare o tutor en el moment de recollir el dorsal.
 

RESPECTE AL MEDI AMBIENT

Qualsevol corredor que embruti o no respecti el medi ambient serà desqualificat. L'organització posarà un cubell d’escombraries a cada control d’avituallament.

 

MODIFICACIONS A LES CURSES

L’organització reserva el dret de fer qualsevol modificació si ho considera oportú.

 

CONDICIONS DE FORÇA MAJOR

L'organització podrà suspendre la cursa quan les condicions meteorològiques o altres imprevistos de força major així ho aconsellin

 

RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació podrà ser comunicada a l'organització de cada prova i paral·lelament per correu-e a l'organització del Circuit Fer circuitfer @ gmail.com
Els aspectes no regulats per aquest reglament podran ser regulats expressament per cada cursa, recomanant l'adaptació als reglaments de la FEEC per les curses de muntanya i curses verticals.

Twitter