Circuit Fer 2021
XIV ESCANYABOCS
15 maig 2021
inscripcions obertes
2 verticlas
1 de 13 Km
1 de 21 Km
2 de 24 Km
1 de 31 Km
1 de 46 Km
1 cursa amiga

Twitter

Reglament 2019

CATEGORIES

 • Marrecs: nascuts anys 2011-10-09-08
 • Xics: nascuts anys 2007-06-05-04
 • Juniors: nascuts anys 2003-02-01
 • Sèniors: nascuts anys 2000 a 1979
 • Veterans: nascuts anys 1978 a 1969
 • Màsters: nascuts anys 1968 o anteriors

CLASSIFICACIONS, CURSES I CATEGORIES PUNTUABLES I PODIS

Les classificacions del Circuit Fer seran: Circuit Fer (general), Verticals, Mitja/Llarga distància i Circuit Fer PETIT.

CLASSIFICACIÓ

CIRCUIT FER

(classificació general)

VERTICALS

MITJA/LLARGA
DISTÀNCIA

CIRCUIT FER PETIT

CURSES PUNTUABLES

 • Volta Peramola
 • La Foranca
 • Vertical Quiri
 • Escanyabocs
 • Arruix Santa Fe
 • Vertical Arp
 • Trobada Aristot
 • Radikal Estana
 • Travessa transfronterera
 • Marató Boumort
 • Arruix Santa Fe
 • Vertical Arp
 • Volta Peramola
 • La Foranca
 • Escanyabocs
 • Trobada Aristot
 • Radikal Estana
 • Travessa transfronterera
 • Marató Boumort
 • Escanyabocs
 • Arruix Santa Fe
 • Trobada Aristot
 • Radikal Estana
 • Marató Boumort

CATEGORIES

PUNTUABLES

 • General F i M*
 • Xics F i M
 • Júniors F i M
 • Sèniors F i M
 • Veterans F i M
 • Màster F i M
 • General F i M
  (Sèniors, Veterans i Màsters)
 • Joves F i M
  (Júniors i Xics)
 • General F i M
  (Sèniors, Veterans i Màsters)
 • Joves F i M
  (Júniors i Xics)
 • Marrecs F i M
 • Xics F i M

PODIS

 • General F i M
 • Xics F i M
 • Júniors F i M
 • Sèniors F i M
 • Veterans F i M
 • Màster F i M
 • General F i M
  (Sèniors, Veterans i Màsters)
 • Joves F i M
  (Júniors i Xics)
 • General F i M
  (Sèniors, Veterans i Màsters)
 • Joves F i M
  (Júniors i Xics)
 • Marrecs F i M
 • Xics F i M

*F i M: Femení i Masculí

 

PUNTUACIÓ

La puntució del Circuit Fer serà:

CIRUCUIT FER

VERTICALS

MITJA/LLARGA DISTÀNCIA

CIRCUIT FER PETIT

General

Categories
(Xics-Júniors-Sèniors-Veterans-Màsters)

General
(Sèniors-Veterans i Màsters) i Joves
(Xics-Júniors)

General
(Sèniors-Veterans i Màsters) i Joves
(Xics-Júniors)

Categories
(Marrecs-Xics)

1          250
2          245
3          240
4          235
5          230
6          228
7          226
8          224
9          222
10        220
11        219
...         ...
226       4
227       3
228       2
229       2
230       2
...         ...

Per cada categoria es torna a recalcular

Ex: Xics
1          250
2          245
...         ...
226       4
227       3
228       2

Ex:  Veterans
1          250
2          245
...         ...
226       4
227       3
228       2

Tant per la General com per als Joves, es puntuarà amb els mateixos punts que els punts aconseguits a la classificació general de cada cursa

1          250
2          245
...         ...
226       4
227       3
228       2

Tant per la General com per als Joves, es puntuarà amb els mateixos punts que els punts aconseguits a la classificació general de cada cursa

1          250
2          245
...         ...
226       4
227       3
228       2

Marrecs
1          250
2          245
...         ...
226       4
227       3
228       2

Xics
1          250
2          245
...         ...
226       4
227       3
228       2

 • Per a la classificació general
  • Punturan totes les 9 curses
 • Per a classificació de les verticals
  • Puntuaran totes les curses verticals
 • Per a la classificació de les curses de mitja/llarga distància
  • Punturaran totes les curses de mitja/llarga distància

CASOS PARTICULARS

Circuit Fer PETIT: S’adequaran circuits adaptats a Marrecs i Xics que participin al Circuit Fer Petit

Xics: Els corredors de la categoria Xics (que participin al Circuit Fer) NO podran participar mai en curses que superin els 20 Km. Cas de que hi participin, no se’ls hi computarà cap tipus de puntuació (general, categoria, finisher, etc)

Volta Peramola Xics

NOMÉS puntuaran els que corrin 10 Km
Punts: 119-117-114-.. *

Júniors-Sèniors-Veterans i Màsters
L’últim de la cursa llarga puntuarà igual que el primer de la cursa curta

Júniors-Sèniors-Veterans i Màsters
Els que corrin 10 Km
Punts: 119-117-114-.. *

Escanyabocs Xics

NOMÉS puntuaran els que corrin 12 Km
Punts: 136-134-131-.. *

Júniors-Sèniors-Veterans i Màsters
L’últim de la cursa llarga puntuarà igual que el primer de la cursa curta

Júniors-Sèniors-Veterans i Màsters
Els que corrin 12 Km
Punts: 136-134-131-.. *

Trobada Aristot Xics

NOMÉS puntuaran els que corrin 14, 10 o 6 Km
Punts: 150-147-144-.. *

Júniors-Sèniors-Veterans i Màsters
L’últim de la cursa llarga puntuarà igual que el primer de la cursa curta

Júniors-Sèniors-Veterans i Màsters
Els que corrin 14 o 10 Km
Punts: 150-147-144-.. *

Transfronterera Xics
NOMÉS poden córrer 16Km Punts: 129-126-124-.. *
La Foranca Xics

NOMÉS puntuaran els que corrin 10 Km
Punts: 100-98-96-.. *

Júniors-Sèniors-Veterans i Màsters
L’últim de la cursa llarga puntuarà igual que el primer de la cursa curta

Júniors-Sèniors-Veterans i Màsters
Els que corrin 10 Km
Punts: 100-98-96-.. *

Marató Boumort

Júniors-Sèniors-Veterans i Màsters
L’últim de la cursa llarga puntuarà igual que el primer de la cursa curta

Júniors-Sèniors-Veterans i Màsters
Els que corrin 23 Km
Punts: 125-123-120-.. *

* El punts es poden veure lleugerament modificats atenent que encara no es té la distància exacta i definitiva de cada cursa.

Per cada cursa correguda, a partir de la primera, s’adjudicaran els següents punts en funció dels km correguts en cada cursa:
Km cursa: 0-10 Km – 5 punts
Km cursa: 11-20 Km – 10 punts
Km cursa: 21-30 Km – 15 punts
Km cursa: 31-... Km – 20 punts

La puntuació de cada corredor/a al final del circuit, serà la suma de TOTES les curses en que hagi puntuat.

 

FINISHERS

Per a l'edició 2019, seran finishers del CADÍ Circuit Fer tots aquells que hagin participat en el total de curses del circuit que a continuació es detalla:

 • Júniors-Sèniors-Veterans-Màsters: 7 de les 9 curses
 • Xics: 7 de les 9 curses
 • Circuit Fer Petit: 5 de les 5 curses

 

TIPUS DE CURSES

El circuit fer està integrat per curses per muntanya que poden ser de 2 tipus : Verticals i Mitja/Llarga distància.

 • Les Curses Verticals hauran de tenir un desnivell positiu superior als 600 metres entre el punt més baix i el més alt on estarà situada l'arribada, en qualsevol cas la baixada serà neutralitzada i per tant fora de cursa.
 • Les Curses Mita/Llarga distància, el seu desnivell positiu acumulat haurà de ser superior o igual als 500 metres i tenir un mínim de 10 Km de recorregut. El recorregut màxim serà de 45 Km coincidint amb la distància de la marató de muntanya. Per la seva durada, no es preveuen recorreguts superiors als 45 Km catalogats com a curses de resistència o ultra-resistència.

 

PARTICIPACIÓ DE CAMINADORS

Almenys un dels circuits de cada prova respectarà horaris de tall que permetin fer-los caminant, a aquests efectes s'ha establert una velocitat mitja de 2,5 Km/h per les curses verticals i de 4 Km/h per les curses circulars. D'aquesta manera es garanteix que els caminadors també puguin participar-hi. Cas d'haver més d'un circuit, l'organitzador de cada prova indicarà quin és l'adaptat als caminadors.
 

PREMIS EDICIÓ 2019

Els podis del Circuit Fer seran:

CIRCUIT FER

 • Podi Xics: Els tres primers classificats tant en categoria femenina com masculina xics
 • Podi Júniors: Els tres primers classificats tant en categoria femenina com masculina júniors
 • Podi sènior: Els tres primers classificats tant en categoria femenina com masculina sèniors
 • Podi veterans: Els tres primers classificats tant en categoria femenina com masculina veterans
 • Podi màster: Els tres primers classificats tant en categoria femenina com masculina màsters
CIRCUIT FER PETIT
 • Podi Marrecs: Els tres primers classificats tant en categoria femenina com masculina marrecs
 • Podi Xics: Els tres primers classificats tant en categoria femenina com masculina xics

FINISHERS

 • Premi per als finishers del Circuit Fer i Circuit Fer Petit, tindran una peça de roba del Cadí Circuit Fer 2019, limitat als primers 50 que compleixin els requisits de finisher.

VERTICALS

 • Podi general: Els tres primers classificats tant en categoria femenina com masculina (sèniors-veterans-màsters)
 • Podi joves: Els tres primers classificats tant en categoria femenina com masculina (xics-júniors)

MITJA/LLARGA DISTÀNCIA

 • Podi general: Els tres primers classificats tant en categoria femenina com masculina (sèniors-veterans-màsters)
 • Podi joves: Els tres primers classificats tant en categoria femenina com masculina (xics-júniors)

ALTRES

 • Cada patrocinador aporta regals a cada prova del circuit, l'organitzador de la prova decideix si sorteja els regals o els entrega als guanyadors

 

DORSALS

Els dorsals seran reutilitzables per a totes les curses, el corredor al finalitzar la cursa haurà de retornar a l'organització el dorsal, de no fer-ho quedarà desqualificat del Cadi Circuit Fer.

 

EDAT MÍNIMA DE PARTICIPACIÓ

Circuit Fer: poden córrer els nascuts els anys:

 • Xics: nascuts anys 2007-06-05-04
 • Juniors: nascuts anys 2003-02-01
 • Sèniors: nascuts anys 2000 a 1979
 • Veterans: nascuts anys 1978 a 1969
 • Màsters: nascuts anys 1968 o anteriors

Circuit Fer Petit: poden córrer els nascuts els anys:

 • Marrecs: nascuts anys 2011-10-09-08
 • Xics: nascuts anys 2007-06-05-04

Els participants que tinguin menys de 18 anys, hauran de presentar una autorització del pare/mare o tutor en el moment de recollir el dorsal.
 

RESPECTE AL MEDI AMBIENT

Qualsevol corredor que embruti o no respecti el medi ambient serà desqualificat. L'organització posarà un cubell d’escombraries a cada control d’avituallament.

 

MODIFICACIONS A LES CURSES

L’organització reserva el dret de fer qualsevol modificació si ho considera oportú.

 

CONDICIONS DE FORÇA MAJOR

L'organització podrà suspendre la cursa quan les condicions meteorològiques o altres imprevistos de força major així ho aconsellin

 

RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació podrà ser comunicada a l'organització de cada prova i paral·lelament per correu-e a l'organització del Circuit Fer circuitfer @ gmail.com
Els aspectes no regulats per aquest reglament podran ser regulats expressament per cada cursa, recomanant l'adaptació als reglaments de la FEEC per les curses de muntanya i curses verticals.